Na přelomu let  2017-2018 jsem každý den namalovala jeden autoportét, jsou to vlastně mé sestry, sestry proměny…