S Pavlem Trnkou

Kurátor: Vladimír Merta

The white room Pragovka, Praha 2020

virtuální prohlídka výstavy:https://youtu.be/RxtIkXnPjWs

 

Šťávy – soli

Oba umělci se zabývají systematicky studiem přírody a zkoumají využití zejména chemických procesů ve prospěch výtvarné technologie. Pavel Trnka používá k malbě a kresbě rez, měděnku, uhel, tuš, hlinky, sůl, tedy převážně anorganický materiál vztahující se k transformativním procesům v přírodě – chemické přeměně, rozkladu, zániku. Marie zpracovává převážně živou organickou hmotu, rostliny, houby, plody, šťávy a vyrábí z nich barvy, se kterými své obrazy maluje. Umělci společně vytvářejí tematické celky, které zahrnují procesy přeměny v přírodě všude kolem nás a reflektují svět vnitřním, tichým a soustředěným způsobem. Oba pracují převážně s velkoformátový papírem a tomuto materiálu přikládají zvláštní důležitost.

Na výstavě v galerii White room představují sérii kreseb a maleb, které se doplňují svým kontrastem a zároveň spolu hovoří podobným jazykem ve světě šťáv a solí, rostlin a země, stromů a hub. Pavel svými kresbami konkrétních vrb zve k akvarelům Mariiných plodnic. Mariiny jemné abstraktní akvarely pokřikují na Pavlovo hutné, stabilní a zemité kresby. Prostorem, zatíženým dávným provozem kuchařek a strojů vývařovny, vtištěným do zbylých dlaždiček se line jejich jemná a tichá píseň, která zve k poslechu.